Dãy số Fibonacci | Excel Cơ Bản

QTit 7.1.21

CHƯƠNG I - Bài 3: Dãy số Fibonacci

Thật dễ dàng để tạo tất cả các loại chuỗi trong Excel. Ví dụ, dãy Fibonacci.
1. Hai số đầu tiên trong dãy Fibonacci là 0 và 1.


 

2. Mỗi số tiếp theo có thể được tìm thấy bằng cách cộng hai số trước đó.3. Nhấp vào góc dưới bên phải của ô A3 và kéo nó xuống.
Kết quả. Chuỗi Fibonacci trong Excel.

"The more we give, the more we receive"