Custom List trong Excel | Excel Cơ Bản

QTit 12.1.21
Chương I - Bài 4: Custom List (Danh sách tùy chỉnh)
 
Nếu bạn tạo một custom list (danh sách tùy chỉnh) trong Excel, bạn có thể dễ dàng điền vào một phạm vi (range) với danh sách phòng ban, khách hàng, thành phố, số thẻ tín dụng của riêng mình, v.v. Điều này có thể tiết kiệm thời gian và giảm lỗi.
Đầu tiên, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về danh sách dựng sẵn.
1. Gõ Sun vào ô B2.

 

2. Chọn ô B2, nhấp vào góc dưới bên phải của ô B2 và kéo nó qua ô H2.Làm thế nào Excel biết điều này?

3. Trên tab File, bấm Options.
4. Trong Advanced đi tới General  và nhấp vào Edit Custom Lists.
 

 
Tại đây, bạn có thể tìm thấy danh sách 'các ngày trong tuần' (‘days of the week' )được tích hợp sẵn. Cũng lưu ý danh sách 'các tháng trong năm' ('months of the year').

5. Để tạo custom list (danh sách tùy chỉnh) của riêng bạn, hãy nhập một số mục  vào phần List entries và nhấp vào Add.
 

 
Lưu ý: bạn cũng có thể nhập danh sách từ một worksheet  (trang tính).

6. Nhấp vào OK.
7. Gõ London vào ô C2.
 

 
 
8. Chọn ô C2, nhấp vào góc dưới bên phải của ô C2 và kéo nó xuống ô C5.
 

 
Lưu ý: Custom  list (danh sách tùy chỉnh) được thêm vào registry máy tính của bạn, vì vậy bạn có thể sử dụng danh sách này trong các workbooks  khác.

"The more we give, the more we receive"