Autofill trong Excel | Excel Cơ Bản

QTit 29.12.20
CHƯƠNG I - Bài 2: Autofill và những ví dụ về Autofill

Autofill (Tự động điền)
 
Sử dụng Autofill trong Excel để tự động điền vào một loạt ô. Bài viết này chứa nhiều ví dụ về Autofill trong Excel. Hãy theo dõi nhé.

1. Ví dụ: nhập giá trị 10 vào ô A1 và giá trị 20 vào ô A2.
 

 
2. Chọn ô A1 và ô A2 và kéo chốt điền xuống. Ô điều khiển điền là ô nhỏ màu xanh lục ở phía dưới bên phải của ô đã chọn hoặc phạm vi ô đã chọn.
 

 
Lưu ý: Tính năng Tự động điền tự động điền các số dựa trên mẫu của hai số đầu tiên.
3. Nhập Jan vào ô A1.
 

4. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. Autofill tự động điền tên tháng.

 
 
5. Nhập Sản phẩm 1 vào ô A1.
 

6. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. Autofill tự động điền vào tên sản phẩm.
 

7. Nhập thứ sáu vào ô A1.
 

8. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. AutoFill tự động điền tên ngày.
 

9. Nhập ngày 1/4/2019 vào ô A1.
 

10. Chọn ô A1 và kéo chốt điền xuống. AutoFill tự động điền vào các ngày.
 

11. Thay vì điền ngày, hãy sử dụng tùy chọn Autofill để điền vào các ngày trong tuần (bỏ qua ngày cuối tuần), tháng (xem ví dụ bên dưới) hoặc năm.
 

Lưu ý: cũng xem các tùy chọn để chỉ điền định dạng và điền vào một chuỗi mà không cần định dạng.
12. Nhập ngày 1/4/2019 vào ô A1 và ngày 1/21/2019 vào ô A2.
 

13. Chọn ô A1 và ô A2 và kéo chốt điền xuống. Tính năng Autofill tự động điền vào các ngày dựa trên mẫu của hai ngày đầu tiên.
 

14. Nhập thời gian 6:00 AM vào ô A1.
 

15. Chọn ô A1 và kéo chốt điền sang ngang. Autofill tự động điền vào các thời điểm.
 

16. Khi Excel không nhận ra một danh sách, chỉ cần tạo một danh sách tùy chỉnh.
 

 

17. Sử dụng flash fill trong Excel 2013 trở lên để tự động trích xuất hoặc tự động kết hợp dữ liệu.
 

 

Nếu bạn có Excel 365, bạn cũng có thể sử dụng hàm SEQUENCE để điền vào một loạt ô. Chức năng này khá hay.
18. Hàm SEQUENCE bên dưới tạo ra một mảng hai chiều. Rows = 7, Columns = 4, Start = 0, Step = 5.
 

19. Hàm SEQUENCE bên dưới tạo ra một danh sách các số lẻ. Rows = 10, Columns = 1, Start = 1, Step = 2.
 

 
Lưu ý: hàm SEQUENCE, được nhập vào ô A1, sẽ điền vào nhiều ô. Điều này trong Excel 365 được gọi là tràn.

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Nếu có bất kì khó khăn nào trong quá trình sửa lỗi trên bạn có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua fanpage QTitCare. Hoặc có thể mang máy tính của bạn đến cửa hàng sửa chữa máy tính tại Quảng Yên, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn tốt nhất có thể. Xin cám ơn!

"The more we give, the more we receive"